Vinohrad
Vinohrad

img vinohrad 1

O lokalite Zlatý roh

Vinárstvo Zlatý Roh sa nachádza v obci Devín neďaleko Bratislavy. Hospodári na juhozápadnom upätí Malých Karpát, ležiacich nad sútokom riek Dunaj a Morava. Jedinečná expozícia a svahovitosť vinohradov ležiacich v nadmorskej výške od 200- 300 m.n.m. ponúkajú až magický pohľad na zrúcaniny hradu Devín a okolitú krajinu.

img vinohrad 2

Pôdne zloženie vinohradov disponuje veľkou diverzitou a rozmanitosťou. Na niektorých parcelách možno nájsť ľahšie hlinito piesčité pôdy s fragmentamy žuly, na iných zas sprašové pôdy alebo hlinito vápenité pôdy. Veľmi charakterným aspektom je pôdotvorný horizont, majoritne tvorený sedimentárnym vápencom v rôznych podobách. Geologické a pedologické faktory, jedinečná mikroklíma, spôsobená prítomnosťou riek Dunaj a Moravy, to sú faktory, ktoré vytvárajú jedinečné a neopakovateľné podmienky na pestovanie hrozna. S úctou a pokorou k prírode sa snažíme pretaviť jedinečný terroir do naších vín.

img vinohrad 3

Zlatý Roh