Vinár
Vinár

img vinar 1

img vinar 2

Môj príbeh s vínom

Už od prvého dotyku s vínom a jeho výrobou v ranom detstve mi učarovala tá tažko opísatelná
magická atmosféra, ktorá obkolesuje víno, vinohrady, vinobranie a všetko s tým spojené. Štúdium
vinárstva a vinohradníctva ako aj pestovatelská a výrobná prax mi však ukázali realitu
bez romantických ružových okuliarov. Namiesto bosých nôh panien šliapajúcích hrozno prišla
každodenná a nikdy nekončiaca práca.

Pokora a úcta, ktorú som nadobudol k pôde, vinici, hroznu a vínu spôsobili neutíchajúcu túžbu
po tom aby všetko bolo bezchybné. Každý jeden krok. Má to však háčik. Pri produkcii vína nie je
nič ideálne a bezchybné. Existujú iba ľudské rozhodnutia v danom čase a priestore. Práve tieto
rozhodnutia majú vplyv na unikátnosť “terroir”, ktorý má aj silný antropogénny aspekt. Preto
verím, že cesta k úspešnému pestovaniu hrozna a výrobe vína nikdy nekončí. Spočíva v neustálom a
bystrom sledovaní dôsledkov krokov, ktoré robíme rok čo rok.

“Agriculture is an art, and art can only be
demonstrated through know-how.”

img vinar 3

Zlatý Roh